Vilkår for brug - Grønland

Version 1.7 - ajourført 5. december 2013

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af disse Brugervilkår. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse Brugervilkår, må du ikke bruge hjemmesiden.

Renteberegningskalkulatoren er en ressource som det norske aktieselskab Harduensak.no AS tilbyder til gratis afbenyttelse på www.interestia.gl.

Harduensak.no AS har gjort store anstrengelser for præsentation af nøjagtig, rettidig og troværdig information og beregninger på denne hjemmeside, og oplysningerne på hjemmesiden er afgivet i god tro. Harduensak.no AS påtager sig dog intet juridisk ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytteværdien af sådanne oplysninger eller beregninger. Enhver brug af kalkulatorerne og informationen på hjemmesiden er for brugerens egen risiko.

Oplysningerne på denne hjemmeside er udelukkende beregnet som information om hvordan kalkulatoren håndterer de faktiske renteberegninger, og hvilke beregningstekniske forudsætninger kalkulatoren er baseret på. Ingen del af oplysningerne på www.interestia.gl er ment som eller kan betragtes som retshjælpvirksomhed, juridisk eller anden form for rådgivning om juridiske aspekter af dansk ret, henholdsvis færøsk eller grønlandsk ret. Der etableres ingen advokat-klient forhold. Har du et spørgsmål af juridisk karakter, skal du søge hjælp fra grønlandsk advokat.

Linkene på denne hjemmeside til andre hjemmesider leveres udelukkende som en bekvemmelighed for brugerne af denne hjemmeside. Harduensak.no AS er ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, indhold eller regler der gælder for sådanne områder, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, formuetab eller anden økonomisk skade/ tab der beror på indholdet eller brugen af disse hjemmesider.

Alle dokumenter/ udskrifter fra vores tjeneste skal indeholde kreditering som følger: "Gratistjenesten er leveret af det norske selskabet Harduensak.no AS".

Alle beregninger du laver på disse hjemmesider gøres lokalt på din computer i din browser. Ingen af de indtastede data bliver sendt til os eller overføres via internet. Vi logger antallet beregninger foretaget af kalkulatoren for statistiske formål.

Det er ikke tilladt at etablere linking til www.interestia.gl på en sådan måde, at www.interestia.gl fremtræder i den fremmede hjemmesides ramme (frame).

Disse Brugervilkår kan opdateres fra tid til anden af Harduensak.no AS. Alle ændringer af Brugervilkårene finder straks anvendelse fra de er offentliggjort på denne hjemmeside.

Denne Aftale er underlagt norsk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de norske domstole med Oslo tingret som værneting.

© Copyright 2011-2014 Harduensak.no AS. All rights reserved. Opfyldelse af denne ophavsretrestriktion kræver, at ingen del af denne hjemmeside må reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Harduensak.no AS.

Vilkår for brug - Grønland