Nyhedsbrev nr 2/2011 – Mulighed for egendefineret rentesats på morarentekalkulatorene


Publisert 29.03.2011

Efter anmodning fra flere af vore svenske og danske brugere, har vi i dag udvidet morarentekalkulatorens funktionalitet til at håndtere egen aftalt rentesats. Således kan du også bruge vores kalkulatorer til at beregne morarenter på fordringer, hvor der er aftalt afvigende rentesats i relation til de lovpligtige morarentesatser. For at bruge denne mulighed skal du gå ind i Avancerede valg, og under valget Rentetabeller, skal du vælge indstillingen Brug egendefineret årlig rentesats. Indtast den rentesats du ønsker/ den der er aftalt. Bemærk at ved brug af denne indstillingen bruges den egendefinerete rentesats på all renteberegning i samme operation, herunder beregning af renter på eventuelle yderligere tillægsbeløb og delbetalinger. Samme rentesats anvendes til beregning af morarenter i hele renteberegningsperioden. Alle andre funktioner for kalkulatorene er tilgængelig med dette valg. Udvidelsen omfatter alle vores nordiske morarentekalkulatorer. Udskriften giver den samme omfattende dokumentation af dine valg.

Til oversigt over nyhedsbreve