Morarente (pillaammik erniat) på Grønland

Kalkulatoren beregner lovpligtige eller egne definerede morarenter (forsinkelsesrenter) (pillaammik erniat) på Grønland, der tar udgangspunkt i den danske lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638 (dansk morarentelov). I motsætning til i Danmark har morarentesatsen på Grønland siden 1.11.2004 baseret sig på den officielle diskonto fra Danmarks Nationalbank med et tillæg på 6,00 %-enheder, se Anordning nr 350 af 14. juli 1980 som ændret ved anordning nr. 548 af 21. august 1986.

Renteberegningen på Grønland er i overensstemmelse med dansk sædvanlig praksis baseret på 360 rentedage pr år og 30 rentedage pr måned. Der regnes ikke renters rente. Begge disse forudsætninger kan ændres under "Avancerede valg".

For alle forfaldsdage (startdage) der falder på enten en lørdag, søndag, helligdag, Grundlovsdagen 5. juni eller anden helligdag på Grønland, foreslår kalkulatoren at flytte forfaldsdagen frem til den følgende søgnedag. Brugeren kan selv beslutte om kalkulatoren skal gøre en sådan justering.

Brugeren kan også tilføje delbetaling og tillægsbeløb. Under ”Avancerede indstillinger" er der flere alternativer i renteberegningen, herunder mulighed til at angive fordelingen af en delvis betaling mellem påløbne renter og hovedstol.

Alle de historiske morarenter tilbage til 6.6.2003 er indbygget i den grønlandske kalkulatoren på www.interestia.gl.

Ved anordning der trædte i kraft 1.8.2011 blev nugældende rentesats på Grønland ændret. Efter denne dato skal rente af pengekrav, der forfalder den 1. august 2011 eller senere blive fastsat til den referencesats Danmarks Nationalbank fastsætter henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år, med et tillæg på 7,00 %-enheder. Også renter af pengekrav, der forfalder den 1. marts 2013 eller senere bliver fastsat til den referencesats Danmarks Nationalbank fastsætter henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år, med et tillæg på 7,00 %-enheder. Nuværende morarentesats udgør 7,20 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014.